Kontakt i RODO

Biuro Marketingu

BUT-S Atlas

 

75-601 Koszalin
ul. Zwycięstwa 115

 

 Telefon:     94 348 91 29
Tel. kom.:  601 571 365

Tel.kom.:   511 365 533

 

E-mail: biuro@atlas.koszalin.pl

 

Numer konta:  BZ WBK III/O Koszalin 97 1500 1096 1210 9006 0810 0000

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW BUT-S  „ATLAS”

Treść klauzuli:

Zgodnie z art.13 ogólnego  rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku/Dz.Urz.UE L 119 z 04.05.2016/informujemy, iż:

      1/administratorem Państwa/ Pani/Pana danych osobowych jest Biuro Usług Turystyczno-Spedycyjne „Atlas”, ul.Zwycięstwa 115, 75-601 Koszalin, NIP: 669-040-49-12

            2/Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu korzystania z usług turystycznych-na podstawie Art.6 ust 1 lit .b/   ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia  27 kwietnia 2016r.

             3/odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług turystycznych

             4/Państwa dane osobowe przechowywane będą w zależności od podstawy prawnej przetwarzania/ nie dłużej niż do momentu wycofania przez Państwa zgody/

             5/ posiadacie Państwo prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo  do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych

6/posiadacie Państwo prawo wniesienia  skargi do organu nadzorczego

                                         7/podanie danych osobowych przez Państwa jest warunkiem zawarcia umowy i realizacji usług turystycznych.